O autoru

 • Rođen 1958. godine u Šapcu
 • Slikarske studije pohađao privatnoOd slikarskih tehnika radi crtež, akvarel i ulje, mada se više od trideset godina posebno bavi akvarelom.
 • Jula i avgusta 1988. godine boravio službeno u Rusiji, Krasnodarski kraj, tokom kojeg se ble upoznao sa ruskim slikarstvom i kontaktirao sa lokalnim ruskim slikarima. Od tada se u radpojavljuje postepeno uticaj i ruske slikarske škole od druge polovine 19. veka (posebno mu je blisko slikarstvo akademika Valentina Sidorova). Prethodno stvaralaštvo temelji na iskustvu francuskih impresionista i srpskih plenerista i impresionista.
 • Svoju ukupnu današnju slikarsku imaginaciju temelji na iskustvu likovne tradicije hrišćanskog Balkana, impresionizma i njemu srodnih kasnijih iskustava i ruskog tradicionalnog slikarstva druge polovine 19. veka sa ishodištem u pokretu peredvižnjika.
 • Za svoj rad na polju kulture dobio je 2007. godine Zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.
 • Više decenija bavi se istraživačkim radom i prikupljanjem dokumentarne građe u cilju očuvanja nacionalne baštine srpskog naroda i njenog prenošenja potonjim generacijama, kao i reafirmacijom srpske umetnosti, koja ima izvorište u duhovnom biću srpskog naroda – srpskom srednjem veku, a koji uvire u duh vizantijske civilizacijeIz te građe sredinom devedesetih godina prošlog veka uobličio je projekat `Riznica srpske duhovnosti`, koji je obuhvatio nacionalno nasleđe srpskog naroda, a koje je sabrano kroz putovanje duhovnom, kulturnom i državotvornom istorijom srpskog naroda od vremena doseljavanja Srba na Balkan, pa do današnjih dana.
 • Jedan je od osnivača i urednik izdavačke kuće `Riznica srpske duhovnosti`.
 • Potpredsednik je za kulturu Društva prijatelja manastira Sv. Nikolaja Srpskog kod Ljubovije i jedan od osnivača Zadužbin`Dositej Obradović` iz Beograda.
 • Zastupljen je u monografiji `Rusko-srpsko slikarstvo`, koja je u Rusiji objavljena 2014. godine.
 • toku je formiranje muzejske postavke u manastiru Sv. Nikolaja Srpskog na Soko gradu koja se temelji na akvarelnim slikama koje su korišćene kao ilustracije za ediciju `Riznica srpske duhovnosti` 1-6 (ukupno 260 ilustracija, ručno slikanih mapa i slika čine kostur ove postavke koja predstavlja putovanje kroz srpsku duhovnu istoriju)
 • Živi i stvara u Beogradu. Oženjen je, otac Stanka i Rastka.

 

VAŽNIJE SAMOSTALNE IZLOŽBE:

 • Sveti manastir Hilandar, srpska carska lavra, manastir Sv. NikolaSrpski, 2004.
 • Sveti manastir Hilandar, srpska carska lavra, Šabac, 2005.
 • Sveti manastir Hilandar, srpska carska lavra, Obrenovac, 2005.
 • Sveti manastir Hilandar, srpska carska lavra, Ministarstvo za dijasporu, Beograd, 2005.
 • Svetinje srpskog naroda, u okviru Sajma knjiga na Beogradskom sajamu, Beograd, 2009.
 • Sveti manastir Hilandar, srpska carska lavra, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije, Beograd, 2014.
 • Beograd u akvarelu, Kuća Đure Jakšića, Beograd, 2016.
 • Beograd, utopijski grad, Zavod za proučavanje kulturnog razvitkSrbije, Beograd, 2016.

 

VAŽNIJE GRUPNE IZLOŽBE:

 • Galerija 73, Beograd, zajednička izložba grupe `Ras Art`, 2012.
 • Galerija Ikar pri Domu vazduhoplovstva, Zemun, zajednička izložba grupe `Ras Art`, 2013.
 • Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, zajednička izložba grupe `Ras Art`, 2013.
 • Galerija `Kuća Đure Jakšića`, Beograd, zajednička izložba grupe `RaArt`
 • Studentski kulturni centar, Novi Beograd, Galerija 73, Beograd, zajednička izložba grupe `Ras Art` u okviru tematske izložbe `1700 godina Milanskog edikta` u okviru turneje Beograd, Požarevac, Trstenik, Niš, 2013.

 

ILUSTRACIJE ZA KNjIGE:

 • Edicija `Riznica srpske duhovnosti` u 6 knjiga, autor Mile V. Pajić,
 • `Put u svetlost`, autorska poema Hadži Petra Solara

 

OBJAVLjENE KNjIGE (autor tekstova i ilustracija):

 • Sveti manastir Hilandar, srpska carska lavra, 2005, 2009 (izdavač Riznica srpske duhovnosti), 2015 (izdavači na srpskom, ruskom, engleskom i nemkom jeziku Riznica srpske duhovnosti i Službeni glasnik
 • Svetinje stare Rke, zadužbine Nemanjića (Riznica srpske duhovnosti, 2009.)
 • Svetinje srednjovekovne Srbije, nasleđe hrišćanskog Orijenta (Riznica srpske duhovnosti, 2009.)
 • Svetinje moravske Srbije, riznice zaveštanja Nemanjića (Riznica srpske duhovnosti, 2009.)
 • Svetinje srpskog naroda, manastiri na razmeđu istoka i zapad(Riznica srpske duhovnosti, 2009.)
 • Svetinje obnovljene Srbije, svetosavlje za budućnost srpskog naroda (Riznica srpske duhovnosti, 2009.)

 

Kontakt:          +381 69 23 97 658

riznica.m@gmail.com

Mile V. Pajić